Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

012 654 6904

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.

WAAR KAN EK BETROKKE RAAK?

WIE KAN MY HELP?

WAT KAN EK GEE?

WELKOM BY NG ELDORAIGNE FAMILIEKERK!

Waar mense God beleef en as volgelinge van Jesus gemeenskappe vernuwe. Welkom by ons familie!
Ons is 'n missionêre gemeente in 'n seisoen van gebed.

26 JANUARIE 2020

KENMEKAAR POTLUCK PIEKNIEK
09:00 – EREDIENS – Morné Jacobs
09:00 – MINI- EN ELDO-CHOMPS INSKRYWINGS
14:00 – TSOSELETSO SERVICE
18:00 – DIENS@6 – (KLEINGROEP INSKRYWINGS TEENS@6)

9 FEBRUARIE 2020

ABRAHAM KRIEL KINDERHUIS SPREEKBEURT

09:00 – EREDIENS – Christiaan Ackermann  

09:00 – MINI – CHOMPS in die ARK

09:00 – ELDO-CHOMPS in die ELDO-CHOMPS SAAL – Nicolette Dorfling

14:00 – TSOSELETSO SERVICE

18:00 – DIENS@6

2 FEBRUARIE 2020

09:00 – EREDIENS (NAGMAAL) – André Joubert
09:00 – MINI- EN ELDO-CHOMPS AFSKOPDIENS in die ELDO-CHOMPS SAAL
14:00 – TSOSELETSO SERVICE
18:00 – DIENS@6

16 FEBRUARIE 2020

GEBEDSGELEENTHEID IN DIE KAPEL 08:10 – 08:45

09:00 – EREDIENS – Christiaan Ackermann

09:00 – MINI – CHOMPS in die ARK

09:00 – ELDO-CHOMPS in die ELDO-CHOMPS SAAL – Nicolette Dorfling

14:00 – TSOSELETSO SERVICE

18:00 – DIENS@6

PREEKROOSTER