WIE IS ONS

VISIE

Waar mense God beleef en as volgelinge van Jesus gemeenskappe vernuwe

MISSIE

Ons bou mekaar op deur betrokke te wees in persoonlike omgee-verhoudings en reik uit na alle mense met wie ons paaie kruis

SLAGSPREUK

Gestuurde gemeente in 'n seisoen

van gebed

GEDEELDE WAARDES

  • Ons is 'n missionêre familie waar die Woord van God sentraal is

  • Ons lewens moet getuig van 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus

  • Ons is geroep om gemeenskappe te vernuwe

  • Ons glo dat elke lidmaat betrokke moet wees by 'n bediening

  • Ons glo in eerlike en oop kommunikasie

  • Ons glo dat ons rentmeesters van God is ten opsigte van alle aspekte van ons lewe

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

068 031 8844

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.