ONTMOET ONS SPAN

Ds André Joubert

Leraar

Ds Christiaan Ackermann

Leraar

Morné Jacobs

Jeugwerker

Nicolette Dorfling

Bedieningskoordineerder: Junior Jeug

(Mini- en Eldo-Chomps)

Thea Hamman

Bedieningskoordineerder: Tieners/ Jong volwassenes

(Diens@6)

Pastor Gibson Mohokane

Tsoseletso Service

Louise Peens

Bedieningskoordineerder: Administratief

Cisca Coetzee

Finansiële Beampte

Leon Rapp

Koster/ Faktotum

072 331 2611

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

012 654 6904

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.