OMGEEGROEPE

Omgeegroepe vorm 'n kerndeel van die bediening in ons gemeente.  Dit is vir ons belangrik om by mekaar se harte uit te kom en mekaar te versorg en saam kuier bied vir ons die ideale geleentheid hiervoor. 

 

Daar is tans 23 aktiewe omgeegroepe in ons gemeeente. in die gemeente aktief, as jy wil aansluit by 'n kleingroep vul gerus die onderste vorm in.

 

Die herderleiers verantwoordelik vir die omgeegroepe vorm ‘n belangrike kommunikasie-skakel tussen leierskap en die gemeente.  Ongeveer 7 herders word deur een omsiener gelei en versorg. 

Vul asseblief die vorm in as jy by 'n omgeegroep wil aansluit

Ons sal ons bes doen om jou en jou gesin te plaas waar julle kan tuis voel.

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

068 031 8844

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.