MINI- & ELDO-CHOMPS 09:00

Eldo-Chomps: Gr 1 tot Gr 6 

Vind plaas in die Eldo-Chomps saal om 9:00.

'n Diens spesiaal vir laerskool kinders om die boodskap van Christus op hulle vlak te beleef en verstaan.

Kry jou inskrywing vorm hier.

Mini-Chomps: 2 1/2jaar tot Gr R (sodra van die doeke af)

Vind plaas in die Ark om 9:00.

Fundamentele belewenis van Christus vir kleuters.

Kry jou inskrywing vorm hier.

Kontak Nicolette Dorfling vir enige navrae

2021 INLIGTING

31 Januarie   

 

Mini/Eldo-Chomps

inskrywings

21 Februarie    

 

Afskopdiens saam met

 Riana Mouton en Krokkie

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

068 031 8844

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.