Kontak Laetitia Marais vir meer inligting.

083 606 4280  |  laetitia.marais@gmail.com

NG Eldoraigne is die afgelope 30 jaar betrokke by een van die seunshuise, Huis Soetdoring, by Abraham Kriel Nylstroom.

 

Ons leuse is: GEE, GAAN, GENIET en GEBED

 

GEE: Ons stuur maandeliks bederfkos vir ons seuns. Vir meer besonderhede kontak Hensa van Wyk 083 609 1345. Ons betaal vir die seuns om op kampe te gaan. Ons gee geldelike bydraes wanneer  ‘n noodsaaklike item vir  die huis aangekoop moet word. Indien jy ‘n geldelike bydrae wil maak, kan jy by die kerkkantoor  inbetaal met verwysing: Abraham  Kriel Kinderbediening.

 

GAAN en GENIET: Ons kuier en kamp en gaan saam op uitstappies. 

 

GEBED: Onthou asseblief om Abraham Kriel Kinderhuis in julle gebede te hou:  vanaf die hoof, maatskaplike                        werkers, kinderversorgers, kinders met gebroke harte, ens, ens.

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

012 654 6904

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.