VRYWILLIGERS

Ons beskou Rentmeesterskap nie net as die gee van finansiële bydraes nie.  Deur jou tyd en talente aan te bied in ons verskeidenheid van gemeenteaktiwiteite raak jy gehoorsaam aan hierdie opdrag.  Alle bedieninge, uitreike en aksies is gedurig op soek na nog vrywilligers om te help.  Hoe groter ons spanne, hoe meer mense kan ons bereik. ​

 

Kontakbesonderhede vir betrokkenheid by enige van die bedieninge, uitrieke of aksies is beskikbaar elders op die webblad. 

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

068 031 8844

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.