PRISMA

Kontak Jaco Dorfling vir meer inligting.

082 699 4383  |  jaco.dorfling@momentum.co.za

Die doel van hierdie bediening is om alle uitreik-projekte van die gemeente oorhoofs te ontwikkel, koördineer en ondersteun. Hierdie is konkrete maniere waarop ons die gemeente se missionale roeping wil uitleef. Prisma is nie 'n beheerliggaam nie maar wel 'n  koördineringsliggaam vir alle uitreike. Ons wil nie die uitreike beheer van uit die Prisma werkgroep nie maar wel in die gees van die "saam reik ons beter uit" wil ons die uitreike koördineer om so doende beter gebruik te maak van die bronne en hulpmiddele. Dit gaan dus nie om die begin van 'n paar missionere projekte nie, maar daaroor dat die gemeente wesenlike 'n identiteitsverandering sal ondergaan en groei tot 'n werklike missionale gemeente.

In Eldoraigne Familiekerk maak ons voortaan onderskeid tussen bedieninge na binne en uitreike na buite. Ons besef dit is nie altyd moontlik om haarfyn tussen twee, bediening en uitreike, te onderskei nie, maar wil nogtans t.w.v. 'n duidelike mandaat die twee konsepte uit mekaar begin haal. 'n Bediening na binne is dan all bedieninge deur lidmate. 'n Uitreik is 'n bediening of projek deur lidmate aan mense in ons gemeenskappe.

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

068 031 8844

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.