• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram
  • Facebook
  • Instagram

DIENS@6 18:00

Diens@6 is 'n alternatiewe informele erediens.

Koffiekafee: 17:30  |  Diens@6: 18:00  |  Kleingroepe: na die diens

Ontmoet ons span:

Jeugwerker:

Morne Jacobs 

081 089 6314

Mentor Gr 7: 

Bertha Jacobs

083 374 7084

Diens@6 Koordineerder:

Thea Hamman

082 787 4320

Mentors Gr 8:

Andri vd Merwe & Jessica Pienaar

081 514 9209 & 084 091 2014

Mentor Gr 10:

Andre vd Merwe

082 448  6711

Mentors Gr 11 Belydenisklas:

Madeleine Smal: 082 321 3349

Ds Christiaan en Morne Jacobs

Mentor Gr 9:

Johan Hamman

072 174 3915

Mentor Gr 12:

Ria Pretorius 

083 745 3819

DIENS@6 vakansie inligting

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

012 654 6904

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.