top of page

VERSORGINGSBEDIENING

Kontak Adriaan Strydom vir meer inligting.

072 750 8329  |  albertus.adriaan.strydom@gmail.com

Hierdie bediening fokus op die versorging van gemeentelede op verskillende vlakke. Daar word spesifiek op gemeentelede gefokus wat nie deel van 'n omgeegroep is nie. 

Die gemeente beskik oor 'n whatsapp groep wat relevante inligting aan die gemeentelede verskaf. Indien jy nie kommunikaise d.m.v. whatsapp ontvang nie, stuur 'n whatsapp met jou naam en nommer na 081 332 8454 en jy sal op die groep geplaas word. 

bottom of page