ADORAMUS - DINSDAE 18:30

Ons Adoramusdienste, elke Dinsdagaand in die Kapel, van 18:30 tot 19:00, bied geleentheid om God in stilte en liefde te aanbid.  Ons beleef saam die mistiek en die liefde tussen die Drie-eenheid en vind krag om, as dissipels, mense se harte te open vir God se droom vir die mensdom. 

Die laaste Dinsdag van elke maand skuif ons na die Auditorium waar ons die tekens van brood en wyn bedien en spesiale gebede doen vir ons land en ons mense. Ons drink saam tee na die tyd

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

068 031 8844

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.