top of page

GEBED & MEDITASIE

Vir meer inligting kontak:

Alta Theron vir Meditasie  - 082 2622 153  |  altatheron2@gmail.com

Mercia van Zyl vir Gebed - 083 565 2656  |  mvz@ferring.com

Waarom bid ek?

“Gebed is die uitstorting van die hart in die teenwoordigheid van God.” (Madame Guyon, 1648-1717)

Waarom mediteer ek – of raak ek stil voor God? 

Johan van den Heever skryf in sy stuk ook Stilte en die Ego:  In hierdie stilte is die Gees van Christus besig om my al meer in die Godsrelasie in te trek.  Omvorming is onvermydelik.  Ek word gesuiwer deur die beste Psigoanalsis, die Gees van God.  Wat is die vrug van stilte?  Dit is die ontdekking van die vrug van die Gees wat vir ander sigbaar raak, waarvan die grootste die liefde is.  In hierdie stille Godgevulde oomblikke plaas God afdrukke van Sy liefde op my hart en ek begin die wêreld sien soos wat Hy dit sien. 

Besoek gerus die webblad van die Gemeenskap vir Christelike Meditasie by:  https://wccmsa.wordpress.com/

Lectio_Divina_–_‘n_Raamwerk_vir_die_Diss
bottom of page