VREUGDEDIENS

Kontak Orna Swart vir meer inligting.

083 655 8146  |  ornaswart@yahoo.com

Vreugdediensfondse word aangewend vir aankope van benodigdhede soos breekgoed vir die kombuis en word ook gebruik vir skenkings aan verdienstelike aksies binne die gemeente of instansies buite die gemeente.

Sameroeper: Orna Swart

Sekretaresse: Lesia Basson

Finansies: Gerda Reynecke

Die Vreugdediens bediening bestaan uit die volgende:

Kenmekaartee:

Orna Swart

Kenmekaar tee vind plaas 3 keer per jaar. Dit behels verversings na oggenddiens vir gesellige saamkuier van die gemeente oor 'n koppie tee/koffie. 

Begrafnistee:

Karien Schnetler - 072 542 0712  |  fschnetler@vodamail.co.za

Die Begrafnistee bediening sorg vir tee/koffie met begrafnisse wat plaasvind by die kerk.  

Blomme:

Gerda Reynecke - 083 415 6720  |  gerdareyneke@gmail.com

Ons verskaf blomme en versierings in die Liturgiese ruimte tydens eredienste en spesiale geleenthede

.

Koffiekafee:

Alma Pieters - 084 880 4546  |  herman.pieters@absamail.co.za

5 maal per jaar bak en verkoop ons die heerlikste koek en koffie vir die gemeente om te geniet en om fondse in te samel.

Tee met eredienste:

Alice Olivier - 072 383 7919  |  olivierac@telkomsa.net

By hierdie geleenthede fokus ons daarop om nuwe intrekkers beter te leer ken en tuis te laat voel.

VIND UIT WANNEER JOU TEESKINK BEURT IS