SPYSENIERING

Kontak André Opperman vir meer inligting.

082 348 5477

Een van Eldoraigne Familiekerk se waardes is:  Omgeeverhoudings.  Om hierdie waarde uit te leef en om seker te maak dat lede van ons familie tuis voel en voel dat hulle “behoort” reël ons deur die jaar verskeie geleenthede waar ons as ‘n geloofsgemeenskap lekker kan saam kuier. 

‘n Toegewyde Spysenieringspan neem verantwoordelikheid vir die voorbereiding van etes van uitstaande gehalte by hierdie geleenthede.  Ons fokus is nie op fondsinsameling nie, maar eerder op die bederf van ons familie met lekker kos tydens die kuiergeleenthede regdeur die jaar. 

Ons program vir 2019 lyk so:

  • Einde Januarie:  ‘n Ken-Mekaar Potluck Piekniek waar gemeentelede hulle eie mandjies pak met mekaar deel

  • Wegneemetes op Vrydagaande – 1 x per maand.  (Hou die kalender en advertensies dop)

  • Avondmaal tydens Paasfees

  • Ons groot projek vir 2019 is weer die Meksikaanse aand.  Hierdie is die hoogtepunt van ons kuierjaar.  Moet dit nie misloop nie!

  • Kersete – hierdie spesiale ete is ‘n “Dankie sê”geleentheid waar ons dank bring aan ons Vader vir ‘n jaar wat verby is, vir die vooruitsig van ‘n geseënde Kerstyd en ook aan ons Eldoraigne Familie vir ‘n jaar se gee en omgee.

  • Enige ad hoc funksies wat na ons kant toe kom – vra net en ons help!

As jy lus voel om deel te word van ons span – moeie huiwer om jou hand op te steek nie!

Spyseniering 1
Spyseniering 2
Spyseniering 6
Spyseniering 5
Spyseniering 3

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

068 031 8844

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.