RAVAH

Kontak Hettie Snyman vir meer inligting.

082 481 8807  |  heteld@webafrica.org.za

Die bediening het ten doel om kospakkies te  verskaf aan geidentifiseerde behoeftige leerders van skole in ons omgewing.  
Dinsdae word dit voorberei by die kerkkombuis en Woensdae afgelewer by die betrokke skole. Daar is ook 'n paar gesinne wat kospakkies ontvang. 

Gedurende November/Desembervakansie, ontvang elkeen van hierdie leerders se gesinne ook 'n koskarton met kruideniersware.