RAVAH

Kontak Hettie Snyman vir meer inligting.

082 481 8807  |  heteld@webafrica.org.za

Die bediening het ten doel om kospakkies te  verskaf aan geidentifiseerde behoeftige leerders van skole in ons omgewing.  
Dinsdae word dit voorberei by die kerkkombuis en Woensdae afgelewer by die betrokke skole. Daar is ook 'n paar gesinne wat kospakkies ontvang. 

Gedurende November/Desembervakansie, ontvang elkeen van hierdie leerders se gesinne ook 'n koskarton met kruideniersware.  

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

068 031 8844

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.