BELEWENIS

Kontak Jaco Dorfling vir meer inligting.

082 699 4383  |  jaco.dorfling@momentum.co.za

of kontak Joseph Anker vir meer inligting.

082 688 9029  |  design@josephanker.co.za

Dit is vir ons baie belangrik dat enige persoon wat ‘n geleentheid by ons gemeente bywoon werklik ‘n belewenis van God se teenwoordigheid sal hê.  Dit is ook so verwoord in ons gemeente visie.  Ons maak soveel moontlik gebruik van simbole en rituele om hierdie belewenis ‘n werklikheid te maak.  Ons pas ons versierings aan by die kleure en simboliek van die Kerkjaar en bied ook spesiale geleenthede reg deur die jaar aan om ons lede te laat tred hou met Christelike tradisies.

Maak gerus kontak met ons. Telefonies of stuur vir ons 'n boodskap.

068 031 8844

bedien@eldofam.co.za

NG Eldoraigne Familiekerk, Henriweg 1045

Die menings wat in die kommentaar van artikels gehuldig word is dié van individue. Ook wanneer die leiers deelneem doen hulle dit in persoonlike hoedanigheid. Die leierskap in die gemeente neem kennis van die inhoud en indien daar amptelike besluite deur die gemeenteraad daaroor geneem word, word dit in die afkondiginge en aansteekborde by die kerk gekommunikeer. Sien ook die beleid oor die amptelike standpunt van die gemeente.  As hier kommentaar is wat na jou mening nie op die blad hoort nie, kliek hier en sê hoekom jy so dink. Vir verder navrae oor die blad is jy welkom om die gemeentekantoor te kontak. 
Kopiereg © 2015, Eldofam. Alle regte voorbehou. NG Eldoraigne Familiekerk is a NG Family Church situated in Centurion, South Africa.