TSOSELETSO 14:00

'n Diens wat op Sondae middae plaasvind wat gemik is op die gemeenskap se Africa inwoners in hulle eie taal.

Moedig gerus mense in die omgewing met wie jou pad kruis, uit om hierdie diens te kom bywoon.